Amerikai katonai szleng a vietnámi háború idejéből

Minden hadseregre és minden háborúra jellemző, hogy sajátos szavakat, kifejezéseket termel ki magából. Ezek egy része vagy megmarad hosszú távon is, vagy idővel kivész, de a vietnámi háború esetében a játékfilmek és a visszaemlékezések egész sokat életben tartottak ezek közül, így a mai napig találkozhatunk velük akár a köznyelvben is. Pontos jelentésükkel azonban így sincs mindenki tisztában. Már régóta foglalkoztatott a gondolat, hogy összegyűjtsem ezen szavak legjavát, és most jött el az idő… 

slang_nam.jpg

Megjegyzések:

• Az anyag nyilván nem lehet teljes, így az érdekesebb és gyakoribb szavakra összpontosít. 

• Ilyen argó jellegű szószedetben elkerülhetetlen az egyesek számára sértő elnevezések listázása.

• A szélesebb körben is ismert és használt, vagy már korábban is alkalmazott katonai terminusokra, rövidítésekre, fegyvernemek vagy harceszközök hivatalos megjelölésére stb. általában nem térek ki, de óhatatlanul előfordulnak olyanok is, amelyek a katonai köznyelvben is gyakran előfordultak, és vietnámi viszonylatban kihagyhatatlanok.

• Mivel a szavak többsége angol, csak ott fogom külön jelezni az eredetet, ahol másféle nyelvből vagy másféle nyelvből is táplálkozik az adott tétel. Ennek megfelelően a rövidítések: angol (ang.), francia (fr.), japán (jap.), kínai (kín.), vietnámi (viet.).

• A “lásd itt” linkek olyan cikkekre mutatnak, amelyekben az adott szó hátteréről vagy a tágabb témáról többet tudhat meg az olvasó. 

AFVN: Armed Forced Vietnam Network; az amerikai fegyveres erők vietnámi műsorszóró szolgálata, mely tévé- és rádióadásokat sugárzott (lásd itt)

Agency, the: “az Ügynökség”; a CIA

Agent Orange: “narancs vegyszer”; repülőgépekről permetezett lombtalanító vegyszer, amely a tároláshoz használt hordókra festett narancsszínű sávról kapta nevét; lásd még →Agent Purple

Agent Purple: “lila vegyszer”; az →Agent Orange-hez hasonló lombtalanító vegyszer, amely a tároláshoz használt hordókra festett lila csíkról kapta nevét

agent_orange.jpg

AirCav: “Air Cavalry” (légilovasság); a légimozgékonyságú (hagyományos elnevezéssel élve: lovassági) alakulatok elnevezése (lásd itt)

Arc Light: B–52-es bombázók közvetlen légi támogatása

arty: az “artillery” (tüzérség) szó rövidítése, amely néha a tüzérségi alakulatokat, néha magát a tüzérségi támogatást jelentette; lásd még →redleg

arty fan: a tüzérséggel belőhető terület

arty party: észak-vietnámi tüzérségi támadás a demilitarizált övezetben (→DMZ), a határ túloldaláról

ARVN: (kiejtésben: arvin) Army of the Republic of Vietnam, vagyis Vietnámi Köztársasági Hadsereg, Dél-Vietnám szárazföldi hadereje; tágabban minden dél-vietnámi reguláris katonai erőre használták (lásd itt)

AWOL: “Absent Without Leave”; engedély nélküli eltávozás, “dobbantás”

Basic: a “Basic training”, vagyis az alapkiképzés rövidítése (lásd itt)

beans and dicks: a harci fejadag konzerv főételének egyik változata; virslis bab

beans and motherfuckers: a harci fejadag konzerv főételének egyik változata; sonkás bab

beaucoup dinky-dou: (fr.–viet.) teljesen őrült

dinky_dau.jpg

beaucoup: (fr.) 1. sok 2. nagyon

big boys: “nagyfiúk”; tüzérség, esetenként a páncélosok

bird: “madár”; repülőgép, leginkább helikopter

biscuit bitch: “kekszes kurva”; lenéző elnevezés a →Doughnut Dollyra

blood trail: sebesült vagy halott elhúzása közben keletkező vérnyomok

blood: a “blood brother” (vértestvér) rövidítése; a néger katonák hívták így egymást; lásd még →brother

bloods.jpg

Blooper: az M–79 gránátvető egyik elnevezése; lásd még →Thumper

blue line: “kék vonal”; térképen patak vagy folyó jelölése

Blue Water Navy: “kékvízi flotta”; a haditengerészet nyílt tengeren bevethető egységei; vö. →Brown Water Navy (lásd itt)

booby trap: csapda, robbanócsapda (lásd itt)

trap_09.jpg

Bode: a “Cambodian” szó rövidítése; kambodzsai

body bag: műanyag hullazsák

body count: hullaszámlálás (lásd itt)

boom-boom: szex

boonie rat: “bozótpatkány”; az egyszerű gyalogos; lásd még →ground pounder és →grunt

boonies: “félreeső, lakatlan vidék”; őserdő, bozót; lásd még →bush és →Indian Country

boot: újonc (az alapkiképzésen vagy közvetlenül azután)

Bouncing Betty: “Pattanó Betty”; bármilyen ugróakna, amely nagyjából derékmagasságba felpattanva robban (lásd itt)

broken arrow: (“kettétört nyíl”) olyan katona, aki nem volt képes a külszolgálat alatt hű maradni otthoni partneréhez 

brother: (röviden bro) “testvér”; a néger katonák hívták így egymást; lásd még →blood

brown bar: lásd →butterbar

Brown Water Navy: “barnavízi flotta”; az amerikai folyami flottilla elnevezése, amely a felkavart sár miatt barnának látszó vízben működik; vö. →Blue Water Navy (lásd itt)

pbr_3.jpg

bush: “bozót”; lakatlan terület, dzsungel, terep; lásd még →boonies és →Indian Country

bust caps: tüzelni

lt_bar.jpg

butterbar: “vajrúd”; hadnagy; az elnevezés a téglalap alakú, aranyozott rendfokozati jelzés alapján született; lásd még →brown bar (barna rúd), amely a terepen használt, tompított színű változatról kapta a nevet

cammies: álcamintás gyakorlóruha (lásd itt)

care package: otthonról, a családtól vagy a barátoktól a katonának küldött csomag, tele minden földi jóval

Charlie: ellenséges vietnámi katona vagy gerilla, de néha a civilekre is használták; a vietkong gerillákra utaló →Victor Charlie elnevezésből

cherry: “mazsola”; fiatal, tapasztalatlan katona; lásd még →FNG, →greenie és →newbee

chicken plate: “majréplatni”; fémbetétes golyóálló mellény

pilots_in_chickenplate.jpg

Chicom: a “Chinese Communist” (kínai kommunista) összevonása; a Kínában gyártott hadfelszerelések jelölésére szolgált

chopper: helikopter

Chieu Hoi: (viet.) “tárt karok”; 1. egy átállásra buzdító dél-vietnámi kampányprogram neve 2. gyűjtőszó a dezertáló vagy már dezertált ellenségre, akik közül később többen szolgáltak a szövetséges erőknél; lásd még →Kit Carson Scout

chieu_hoi_leaflet.jpg

cleared hot: a célpont azonosítása utáni tűzparancs

clutch belt: tengerészgyalogos szleng a töltényövre (eredetiben: cartridge belt)

CO: commanding officer; egységparancsnok; vö. →XO

cold: “hideg”; olyan körzet, ahol nincs ellenséges tevékenység; vö. →hot

commo: a “communications” szó rövidítése, általában a híradással kapcsolatos holmik jelölésére (pl. commo wire)

contact: harcérintkezés, összecsapás

cowboy: vietnámi motorbiciklis tolvaj

C-rat: (vagy röviden C's) a “C-ration”, vagyis a harci fejadag rövidítése (lásd itt)

danger close: tüzérségi vagy légi támogatás a baráti erők 600 méteres körzetében, azaz veszélyesen közel

dap: üdvözlésként szolgáló, néha egészen bonyolult és akár percekig is tartó, főleg kézfogással, -rázással vagy pacsizással járó üdvözlőrituálé, amelyet elsősorban néger katonák űztek; eredetileg betűszó, amely a “Dignity And Pride” (Méltóság és büszkeség) szavakból áll össze

dawk: a →dove és a →hawk szavak összemosása olyasvalakire, aki nem támogatja a háborút, de nem is emel szót ellene

daily-daily: naponta szedendő maláriatabletta

death card: egyes alakulatok által használt, pikk ász jelzésű, rendszerint halálfejjel ellátott kártyalapok, amelyeket a megtalált ellenséges holttesteken hagytak, ill. néha saját sisakjukon viseltek, azt gondolván, hogy a babonás vietnámiak számára ez ijesztő lesz

death_card.jpg

Delta-Delta: (vagy DD) a →Doughnut Dollyk, esetenként a kórházi nővérek elnevezése

DEROS: (v. deros) a “Date Eligible to Return Overseas” betűszó, amely a katona hazatérésének napját jelölte (nemcsak főnévként, hanem igeként is használták)

det-cord: a “detonation cord” (robbanó gyújtózsinór) rövidítése

Deuce-and-a-half: 2,5 tonnás teherautó (lásd itt)

m35.jpg

dex tab: dexedrin tabletta; fáradtság elleni élénkítőszer, amelynek túlfogyasztása hallucinációt okozott

diddy-bop: (viet.) óvatlanul mászkálni

didi mau: (viet.) gyorsan távozni, menekülni

didi: (viet.) a vietnámi “di” szó szlengváltozata, jelentése: menni, távozni

dink: lenéző elnevezés a vietnámiakra; lásd még →gook, →little people, →slope és →zipperhead

dinky dau: (viet.) őrült, megveszett

Disneyland East: “keleti-parti Disneyland”; a Pentagon

Disneyland Far East: “a távol-keleti Disneyland”; a vietnámi amerikai főparancsnokság épülete

DMZ: “demilitarized zone”; a két vietnámi országrészt elválasztó demilitarizált övezet, amely csak nevében volt fegyvermentes, mivel súlyos harcok folytak ott, ezért a “Dead Marines’ Zone” (halott tengerészgyalogosok övezete) elnevezést is társították hozzá (lásd itt)

Doc: “doki”; bármilyen felcser vagy szanitéc közkeletű megszólítása

doper: kábítószerező katona; lásd még →head (lásd itt)

Doughnut Dolly: “fánkosztó baba”; amerikai civil önkéntes hölgyek, akik a támaszpontokon édességet és üdítőt osztogattak a katonáknak, ill. a klubhelyiségekben programokat szerveztek nekik; lásd még →Biscuit Bitch és →Delta-Delta (lásd itt)

donut_dollies.jpg

dove: “galamb”; békepárti, a háború ellenzője

DZ: "drop zone"; ejtőernyős ledobási zóna

dust-off: “elszelelés”; sebesültek helikopterrel való elszállítása a csatatérről

Early-Out: az a katona, akinek szolgálatából vietnámi turnusa leteltével 150 napnál kevesebb maradt, és ezért automatikusan járt neki az azonnali leszerelési lehetőség

Eleven Bravo: 11-B, amely a szakterületi megjelölések közül a gyalogos katonára vonatkozott

evac: az “evacuation”, vagyis a "kivonás" rövidítése

fart sack: “fingózsák”; hálózsák

fast-mover: sugárhajtású vadász vagy vadászbombázó; lásd még →zoomie

fatigues: a szárazföldi hadsereg gyakorló-egyenruhája (lásd itt)

fire mission: irányított tüzérségi csapás

firebase: a “fire support base” rövidítése; tűztámogató bázis, kisebb vagy nagyobb támaszpont, melynek elsődleges feladata a körzetben bevetett alakulatok tüzérségi támogatása (lásd itt)

Five O’clock Follies: “ötórai ökörségek”; a Saigonban minden délután öt órakor tartott hivatalos amerikai sajtótájékoztató gúnyneve, amelyet azért ragasztottak rá, mert a valós helyzetet optimista felhanggal vagy tereléssel próbálták sokszor elkendőzni benne, így a civil sajtó képviselői egy idő után nem is vették komolyan

FNG: “Fucking New Guy”, azaz “kurva kopasz”; egy alakulathoz újonnan érkezett, tapasztalatlan katona; lásd még →cherry, →greenie és →newbee (lásd itt)

foxhole: "rókalyuk"; lövészgödör

frag: a “fragmentation grenade” rövidítése; repeszgránát

fragging: “repesztés”; egy bajtárs (tipikusan egy népszerűtlen tiszt) megijesztése vagy meggyilkolása egy repeszgránát segítségével (lásd itt)

free fire zone: “szabad tűzzóna”; olyan terület, ahol civilek elvileg nem tartózkodnak, vagyis minden ott felbukkanó ismeretlen személyre tüzet lehet nyitni

Freedom Bird: “a szabadság madara”; a repülőgép, ami szolgálata leteltével hazaszállítja a katonát

going_home.jpg

ghost time: (röviden ghost) szabadidő

GI: a “government issue” rövidítése, amely “kincstári tulajdont” jelent; az egyszerű katona elnevezése

glad bag: a →body bag, vagyis a hullazsák gúnyneve

gook: kb. “sárga”; lenéző elnevezés a vietnámiakra; lásd még →dink, →little people, →slope és →zipperhead

grease: megölni valakit; lásd még →waste és →zap

Green Machine, the: “a zöld gépezet”; a sereg

greenie: új fiú, lásd még →cherry, →FNG és →newbee

fng.jpg

ground pounder: 1. második lépcsős (nem harcoló) alakulat tagja; lásd még →REMF és →POG 2. “sárzabáló”; szárazföldi (vagyis nem vízi vagy légi) alakulat tagja, gyalogos; lásd még →boonie rat és →grunt

grunt: gyalogos katona, bokorugró; lásd még →boonie rat és →ground pounder

gung-ho: (kín.–ang.) kínai eredetű szó, eredeti jelentése: “együtt dolgozni”; amerikai angolban jelentése: lelkes, elkötelezett, harcos szellemiségű

gun truck: páncélozott, felfegyverzett konvojkísérő teherautó vagy terepjáró gépkocsi (lásd itt)

gun_truck.jpg

gunship: csatahelikopter vagy tűztámogatásra átalakított merev szárnyú repülőgép

Gunny: a tengerészgyalogságnál használt “Gunnery Sergeant” rendfokozat rövidítése, akár megszólításban is; pontos magyar megfelelője ennek a fokozatnak nincs, a törzsőrmester és a főtörzsőrmester közé esik

hanoi_hannah.jpgHanoi Hannah: az Észak-Vietnámból angol nyelven közvetítő hírolvasó hölgyek gyűjtőneve, akik az amerikai katonák harci szellemét igyekeztek gyengíteni, ennek ellenére többen is hallgatták őket

Hard hat: “keménykalap”; a Vietkong főerők tagja, aki nem bozótkalapot, hanem sisakot visel

haul ass: elhúzni a csíkot

hawk: “héja”; háborúpárti

humor_in_uniform_hawk_smallres.jpg

head: kábítószerező katona; lásd még →doper

Hog: nem irányított rakétákkal felszerelt UH–1 csatahelikopter

honcho: (jap.) főnök

hooch v. hootch: (jap.) kunyhó, sátor, menedék

hooch girl v. hooch maid: (jap.–ang.) támaszpontokra bejáró takarítónő, mindenes

horn: rádió

hot: “forró”; ellenséges tűz alatt álló vagy ellenség által megszállt terület; →vö. cold

Huey: UH–1 helikopter (lásd itt)

hump (the boonies): járőrözni, a terepen mozogni

incoming (fire): 1. becsapódó ellenséges tűz 2. az ezzel kapcsolatos figyelmeztetés (“Incoming!”)

In-country: Vietnámban

Indian Country: lakatlan vagy az ellenség által tartott vidék, dzsungel; lásd még →boonies és →bush

indig: az "indigenous" ("bennszülött") rövidítése; vietnámiakra, kambodzsaiakra stb. használták

It don’t mean nothing: “semmit se jelent”, nem fontos; ezt a katonák sokszor olyan történések után is mondogatták, amik nagyon is fontosak voltak, de ezzel próbálták elbagatellizálni, hogy ne őrüljenek bele

jet jockey: vadászpilóta

Jody: azon civilek gúnyneve, akik a katona távolléte alatt elcsábítják az otthon maradt partnert

John Wayne: 1. szükségtelenül veszélyes cselekedet, hősködés harc közben 2. kis méretű, P–38 jelzésű, általában a dögcédula láncán hordott konzervnyitó

p38.jpg

jungle rot: “dzsungelrothadás”; általában gombás bőrfertőzés, amit kelések, duzzanatok, sebek, illetve a nedvesség segítenek elő; a terepet járó gyalogosok között volt gyakori

juicer: iszákos, alkoholista katona

KIA: “Killed in Action”; ütközetben elesett; lásd még →Kilo India; vö. →WIA

kill zone: az a terület, ahova a célzott tűz összpontosul

Kilo India: a →KIA fonetikus átirata

Kit Carson Scout: átállt észak-vietnámi katona vagy vietkong gerilla, akik elővédként/felderítőként amerikai vagy szövetséges egységekkel dolgoztak; lásd még →Chieu Hoi

kit_carson_scouts.jpg

klick: “kilcsi”; kilométer

LBJ: 1. Long Binh Jail; a vietnámi amerikai kontingens központi börtöne Longh Binh-ben 2. Camp Long Binh Junction; a 90. hadkiegészítő zászlóalj Long Binh-i támaszpontja, ide érkezett a Vietnámba vezényelt katonák többsége 3. Lyndon Baines Johnson, az Egyesült Államok elnöke 

Leatherneck: “bőrnyakú”; tengerészgyalogos

Lifer: “életfogytos”; hivatásos katona

Lima Charlie: a "loud and clear" ("hangosan és tisztán") alternatív formája; rádiókommunikációban az adás minőségére utaló jelzés

little people: “kis emberek”; vietnámi; lásd még →dink, →gook, →slope és →zipperhead

Loach: a könnyű felderítő helikopterek elnevezése a betűszó (LOH: Light Observation Helicopter) összeolvasásából (lásd itt)

Lurps: mélységi felderítő járőrök (LRRP), illetve ezek tagjai

LZ: a “landing zone”, vagyis a helikopterek által használt leszállóhely rövidítése (ejtésben “elzí”) (lásd itt)

hueys_picking_up_infantry.jpg

mag: a "magazine", vagyis a "tölténytár" rövid változata

mama-san: vietnámi lány, asszony vagy idősebb néni

meat factory: “húsgyár”; kórház

meat wagon: “henteskocsi”; mentőautó vagy sebesültszállító jármű 

MIA: “Missing in Action”; ütközetben eltűnt

Mike-Mike: a milliméter rövidítése

million-dollar wound: “millió dolláros seb”; az a súlyos, de nem maradandó seb, aminek következtében a katonát végleg hazaküldik

Mister Chuck: (vagy Mister Charles) a →Victor Charlie egy tiszteletteljesebb változata

Montagnard: (fr.) “hegylakó”; a dél-vietnámi hegyvidéki törzsek, ill. ezek tagjai

montagnard.jpg

Montagnard bracelet: a hegyi törzseknél készült fém karperecek gyűjtőneve; eleinte a velük együttműködő tanácsadók és zöldsapkások kaptak ilyet, de miután széles körben népszerű lett, rengeteg amerikai katona beszerzett ilyet vagy hasonlót (lásd itt)

MPC: Military Pay Certificate; az amerikai katonák által Vietnámban használt fizetési igazolócsekk (lásd itt)

Mustang: olyan tiszt, aki közkatonából emelkedett fel

Nam, the: Vietnám

Nape: a napalm, ill. a napalmbombázás rövidítése (igeként is)

Nathaniel Victor: a rádiós megjelölésen alapuló név az észak-vietnámi katonára; lásd →NVA

NDP: Night Defensive Perimeter, éjszakai védőállás 

newbee: újonc; lásd még →cherry, →FNG és →greenie

Number One: tízes skálán a legjobb; szuper, kiváló

Number Ten: tízes skálán a legrosszabb; gyenge, rossz minőségű

Nung: kínai népcsoport Vietnámban, amelynek számos tagja amerikai zsoldban állt

NVA: (North Vietnamese Army) a Vietnámi Néphadsereg, illetve azok katonáinak amerikai megjelölése, amelyből tudatosan ejtették ki a “nép” szót, ezzel próbálva devalválni a nevet (lásd itt)

pavn_soldiers.jpg

old timer:  öregkatona, aki már jó ideje Vietnámban szolgál

over the fence: “a kerítésen túl”; Kambodzsában vagy Laoszban, vagyis a vietnámi határon túl, ahova egy-két esettől eltekintve amerikaiak hivatalosan nem léphettek át

P: vietnámi piaszter

Papa Sierra: a “Platoon Sergeant” fonetikus átirata: a szakasz rangidős őrmestere; lásd még →Top

papa-san: idősebb vietnámi férfi

peacenik: háborúellenes tüntető; lásd még →vietnik (lásd itt)

pig: az M–60 géppuska elnevezése, melyet jellegzetes, röfögéshez hasonló hangjáról kapott

POG v. Pogue: “People Other Than Grunts”; nem harcoló alakulat tagja; lásd még →Ground Pounder és →REMF

pointman: elővéd; a menetoszlop elején haladó katona

prick: a járőrrádiók (pl. a  PRC–25) elnevezése a típusjelzés összeolvasásából; eredetileg péniszt jelent

Puff the Magic Dragon: lásd Spooky

punji stake: kihegyezett karó, amelyet a vietkong gerillák csapdákban alkalmaztak (lásd itt)

PX: "Post Exchange"; az amerikai támaszpontokon működő vegyesboltok (lásd itt)

R&R: “Rest and Recreation”; eltávozás, szabadság (lásd itt)

r_r_center.jpg

rabbit: néger szleng a fehér amerikai katonákra

Real Life, the: “a valódi élet”; a civil világ

redleg: tüzérség; lásd még →arty

REMF: “Rear-Echelon Motherfucker” (második lépcsős anyaszomorító, frontlógós); nem harcoló alakulat tagja; lásd még →Ground Pounder és →POG

ringknocker: katonai akadémián végzett egyén, aki ennek köszönhetően évfolyamgyűrűt visel

Rock and Roll: sorozattüzet lőni

rotate back to the World: a turnus leteltével hazatérni Vietnámból

roundeye: “kerekszemű”; nem ázsiai személy, általában nő

rubber bitch: “gumimaca”; terepen használt, felfújható gumimatrac

rubber_bitch.jpg

Ruff-Puffs: az egyik dél-vietnámi milícia nevének összeolvasása (Regular Forces – Popular Forces, rövidítve RF–PF) (lásd itt)

saddle up: "felnyergelni"; málházni, induláshoz készülődni

Shake ‘n Bake: (vagy "instant NCO") “instant altiszt”; a hadsereg négyhetes gyorstalpaló altisztképzőjén átesett őrmester

shit burning: "szarégetés"; az amerikai támaszpontokon keletkező ürülék elégetése benzin segítségével

Short-timer: (röviden short) olyan katona, akinek már csak 30, más források szerint 100 nap van hátra a szolgálatából, vagyis nemsokára hazamegy; ennek kapcsán gyakori volt az "I am so short that..." ("Olyan kevés időm van már hátra, hogy...") kezdetű mondatok használata, például "Olyan kevés időm van már hátra, hogy a latrinára is külön engedéllyel mehetek csak ki." 

short_timer_helmet.jpg

short-timer's stick: egyéni díszítésű farúd, amelyen rovátkákkal jelölték a szolgálatból visszamaradó napokat két hónap alatt, és minden nap végén levágtak belőle ezen rovátkák alapján, hasonló elven, mint annak idején a Magyar Néphadsereg és Honvédség sorozott állományában, ahol mérőszalaggal, szabócentivel végezték ugyanezt az utolsó száz napban

short_timers_stick.jpg

sitrep: “situation report”; helyzetjelentés

Slick: az UH–1 helikopter szállító változata

slope: lenéző elnevezés a vietnámiakra; lásd még →dink, →gook, →little people és →zipperhead

Snake: 1. az AH–1 Cobra csatahelikopter (lásd itt) 2. a repülőgépekről ledobható Mk.82 Snakeye repeszbomba

spiderhole: földalatti lőállás a felszínre nyíló lőréssel (lásd itt)

spider_hole.jpg

Spooky: AC–47-es, közvetlen támogató repülőgép

straight arrow: “töretlen nyíl”; olyan katona, aki szolgálata alatt hű maradt otthon maradt partneréhez; vö. →broken arrow

TacAir: a “Tactical Air Support” rövidítése; harcászati légi támogatás

Tail-end Charlie: utóvéd; a menetoszlop végén haladó, hátrafelé is figyelő katona (lásd itt)

thousand yard stare: “távolba révedő tekintet”; a sokat látott katonák közönyös, mindenen áthatoló nézése

1000yard_stare.jpg

Thumper: az M–79 gránátvető egyik elnevezése; lásd még →Blooper

tiger piss: “tigrispisi”; vietnámi gyártású sör

toe popper: "lábujj-szaggató"; bármilyen kis méretű taposóakna, amelynek robbanása  könnyedén letépi a lábujjakat (pl. az amerikai M–14 akna)

Top: egy szakasz rangidős őrmestere (hivatalos megjelöléssel “First Sergeant”); lásd még →Papa Sierra

track: szó szerint lánctalp, de ez esetben a lánctalpas harcjárművet jelenti

trip flare: botlódrótos jelzőrakéta, amely éjszaka az ellenség közeledtére figyelmeztet

tunnel rat: “alagútpatkány”; földalatti hadviselésre kiképzett specialista (lásd itt)

tunnel_rat_w_sw_38.jpg

un-ass: sietve elhagyni egy járművet vagy helyszínt

Uncle Ho: “Ho apó”; Ho Si Minh gúnyneve

utilities: zöld tengerészgyalogos gyakorló-egyenruha (vö. →cammies) (lásd itt)

VC: a Viet Cong (Vietkong) rövid változata (lásd itt)

Victor Charlie: a Vietkongra alkalmazott amerikai megjelölés, amely a rádiós betűhasználaton alapul (V mint Victor, C mint Charlie)

vietnik: háborúellenes tüntető; lásd még →peacenik (lásd itt)

ville: (fr.–ang.) kisebb település, falu

wait-a-minute vines: erős szárú, tüskés kúszónövények, amik a bozótban haladást lassítják

waste: megölni valakit; lásd még →grease és →zap

White Mice: “fehér egerek”; a dél-vietnámi rendőrök gúnyneve, amelyet egyenruhájuk színe után kaptak

white_mice.jpg

WIA: "wounded in action"; ütközetben megsebesült; vö. →KIA

Willie Pete: a “White Phosporous” (fehérfoszfor) rövidítése, ill. az ezzel töltött bombák és gránátok neve

World, the: a Világ; a Vietnámon kívüli világ, elsősorban az Egyesült Államok

xin loi: (viet.) szó szerint “sajnálom” vagy “bocsánat”; amerikai használatban rendszerint közelebb állt az együttérzést nyomokban sem tartalmazó “így jártál” kifejezéshez

XO: executive officer; egységparancsnok-helyettes; vö. →CO

Yard: a →Montagnard rövidítése

zap: megölni valakit; lásd még →grease és →waste

zipperhead: kb. “vágottszemű”; lenéző elnevezés a vietnámiakra; lásd még →dink, →gook, →little people és →slope 

zippo: 1. épületek, esetleg teljes települések felégetése, amelyhez rendszerint Zippo öngyújtót használtak a katonák (“zippo raid”) (lásd itt) 2. lángszóróval felszerelt harcjármű

zippo_squad.jpg

zoomie: sugárhajtású vadász vagy vadászbombázó; lásd még →fast-moverForrások:
• Blackjack-33 (írta: James C. Donahue; Ballantine Books 1999)
• Everything We Had – An Oral History of The Vietnam War by Thirty-Three American Soldiers Who Fought It (szerkesztette: Al Santoli; Ballantine Books 1982)
• 
Glossary of Military Terms & Slang from the Vietnam War
http://www2.iath.virginia.edu/sixties/HTML_docs/Resources/Glossary/Sixties_Term_Gloss_A_C.html
• Military Slang during the Vietnam War https://cherrieswriter.com/2014/02/13/military-speak-during-the-vietnam-war/
• Nam (szerkesztette: Mark Baker; Abacus 1987)
• Nam: The Vietnam Experience (szerkesztette: Jonathan Reed, Tim Page, Dr. John Pimlott; Orbis Publishing Limited, London 1988)
• Recondo (írta: Larry Chambers; Presidio Press, 2004)
• Six Silent Man (írta: Gary A. Linderer; Ivy Books 1997)