The Vietnam War Experience (Gerry & Janet Souter)

Kézzel fogható történelem

Hazánkban kevés kiadó vállalkozik arra, hogy felnőtt témákban a hagyományos kiadványok mellett reprint dokumentumokkal ellátott (ahogy mi neveztük annak idején: "színes-szagos") köteteket is megjelentessen, bár az elmúlt évtizedben erre is volt példa (az Alexandra a D-napot és a nyugat-európai hadjáratot bemutató két könyve ilyen volt). Legutóbbi londoni kirándulásom során egy diszkont-könyváruházban szúrtam ki egy hasonlót, de vietnami vonatkozásban.

the_vietnam_war_experience_1.jpg

Gerry és Janet Souter elsősorban amerikanisztiai témákban publikálnak és már több mint két tucat kiadványt jegyeznek. Ez a kötet azonban nemcsak nekik köszönhető, hiszen számos múzeum és magánember hozzájárult a munkához, elsősorban a fotóanyag és a dokumentumok kapcsán. Szerkesztőként pedig D.M. Giangreco segített be, aki az amerikai hadsereg hivatalos folyóiratának, a Military Review-nak a főszerkesztője, emellett pedig szakkönyvek írója.

the_vietnam_war_experience_3.jpg

A kötetet vastag és kellően robusztus, ugyanakkor meglepően könnyű kartontokból emelhetjük ki, mely a belíveken elhelyezett dokumentumok óvása miatt is praktikus. A terjedelem nem éppen komoly, de ez sajátossága ezeknek a köteteknek: jelen kiadvány 64 oldalt foglal magába, ezen belül azonban kellő részletességgel tárgyalja a vietnami konfliktus történetét azok számára, akik még nem merültek el nagyon a témában. Az oldalpárokra bontható krónika a tizenkilencedik században kezdődik a francia gyarmatosítói törekvésekkel, kitér az indokínai háborúra, majd a kettéosztott Vietnam további sorsára, az amerikai beavatkozásra és így megy el egészen napjainkig. A terjedelem miatt természetesen voltak aggályaim, de összességében megállapítható, hogy a jó, ha nem is tökéletes szerkesztői munka meglátszik a kiadványon. Nyilvánvaló, hogy egyes altémákat nincs hely részletezni, illetve óhatatlanul előfordulnak kisebb hibák (például a képaláírások között), továbbá többször is úgy éreztem, hogy túlzásba viszik a haditechnikai adatok felsorolását. Ettől függetlenül figyelemreméltó műről van szó, melynek képanyaga is alaposan válogatott és a tördelése is ízléses.

the_vietnam_war_experience_2.jpg

Lássuk azonban a medvét, pontosabban azokat a reprint anyagokat, amelyek az igazi különlegességet jelentik. Összesen húsz korabeli dokumentum került az egyes oldalakra felragasztott testes borítékokba, melyek az eredetiket idéző nyomtatási és papírminőséggel készültek. Találunk itt mindenfélét hivatalos levelektől plakáton át "hullakártyákig". Külön jó pont, hogy a vietnami nyelvűek angol fordítása megtalálható a kötet legvégén, vagyis nem hagynak minket tudatlanságban ezek tartalmát illetően sem. Az ínyencek és a komoly érdeklődők kedvéért következzen a pontos leltár:

• Ho Si Minh levele Truman elnöknek 1946-ból
• Dean Acheson levele Truman elnöknek 1950-ből, melyben szorgalmazza Vietnam, Laosz és Kambodzsa diplomáciai elismerését
• Vietnami mondattár amerikai tanácsadóknak 1962-ből
• A Vietnami Néphadsereg által kiadott elismerő oklevél
• Amerikai kilencszabályos kártya
• Dél-vietnami propagandaplakát, mely a szövetséges összefogást hirdeti
• A CIA egy 1963. szeptemberi távirata, melyben a Diem elnök elleni összeesküvésről számolnak be
• A Tonkini-öböl határozat
• Amerikai katonák által ellenséges holttesteken hagyott "hullakártya"
• Amerikai katonáknak kiadott apró szakácskönyv, mely a fejadag változatosabb elkészítési lehetőségeiről szól
• Észak-vietnami úttörő-igazolvány
• A Vietnami Néphadsereg által kiadott füzetke
• Észak-vietnami kitüntetési igazolás
• Amerikai légideszantosok által ellenséges holttesteken hagyott másik "hullakártya"
• Amerikai hadifogoly által festett karácsonyi képeslap, melyet a Vöröskereszt segítségével küldtek haza
• Vietkong-alagútrendszert ábrázoló magyarázóábra
• Bevetés utáni jelentés két amerikai század harctevékenységéről 1970-ből
• Nixon elnök Henry Kissingernek címzett lemondási levele
• Khmer nyelven íródott vietkong oklevél
• A Nemzeti Felszabadítási Front által kiállított, pénz helyett használt elismervény

Összességében érdekes és értékes kötet ez, melyet nemcsak a gyűjtők számára ajánlhatok. Mivel azonban hazai kiadására nem nagyon lehet számítani, az érdeklődőknek csak az angol nyelvű változatot ajánlhatom.

The Vietnam War Experience
Írta: Gerry és Janet Souter
First Person Productions Ltd. 2015
64 oldal