In Retrospect (Robert McNamara)

McNamara háborúja


A háború ködében
című dokumentumfilm után, illetve mellett említést érdemel az egykori hadügyminiszter írásos visszaemlékezése is, mely megjelenése idején, 1995-ben nagy port kavart, számos elismerő és elmarasztaló kritikát begyűjtve.

in_retrospect.jpg"Mi, a Kennedy- és a Johnson-kormány tagjai, akik részt vettünk a Vietnammal kapcsolatos döntések meghozatalában, úgy hittük, nemzetünk elvei és hagyományai szerint cselekszünk. Ezen értékek fényében hoztuk a döntéseket. Mégis tévedtünk, de rettenetesen. Tartozunk annyival a jövő nemzedékének, hogy megmagyarázzuk, miért is történt így."

McNamara sokáig nem is gondolt arra, hogy könyvet írjon a témáról, de ahogy a fenti idézetből is kiolvasható, el akarta mondani, mi vezetett a délkelet-ázsiai szerepvállaláshoz és mi minden befolyásolta az amerikai vezetés döntéseit ezekben az években. Szóba kerülnek tehát Johnson társadalmi reformokkal kapcsolatos törekvései, a Szovjetunió és Kína szerepe, és így tovább.

Mivel bevallottan a vietnami háborúra fókuszál, természetesen nem térhet ki minden hidegháborús eseményre, de ahol lehet, megteszi. A konfliktus menetét is csak nagy vonalakban követi, inkább saját szerepére és döntéseire összpontosít. A fentiek miatt időnként szemelvényesnek érződik a kötet, viszont végig olvasmányos marad, rengeteg korabeli dokumentumból és jegyzőkönyvből idéz, emellett pedig szubjektivitása mellett is hitelesnek találtam. McNamara végső soron beismeri mindazt, ami fokozatosan a szakadék szélére kényszeríttette a Johnson-kormányt, többek között azt, hogy nem állt rendelkezésükre délkelet-ázsiai szakértő, aki felvilágosította volna őket arról a népről, mellyel szembekerültek, vagy azt, hogy a reménytelen dél-vietnami helyzet tudatában is rendületlenül folytatták politikájukat, mindkét oldal számára további veszteségeket okozva.

mcnamara.jpg

"Szentül hiszem, hogy nem értékeink és szándékaink, hanem ítélőképességünk és képességeink kapcsán hibáztunk. Óvatosan mondom ezt ki, mivel tudom, hogy ha megjegyzéseimet úgy értelmezik, mintha igazolni vagy ésszerűsíteni akarnám, amit én és mások tettek, akkor odalesz a hitelességük és csak növelni fogják az emberek cinizmusát. A cinizmus okán támogatják csak vonakodva az amerikaiak saját vezetőiket a bel- és külföldi problémák megoldásához szükséges lépések megtételében.
Azt akarom, hogy az amerikaiak megértsék, miért követtük el ezeket a hibákat és tanuljanak belőlük. Remélem, hogy elmondhatom, itt van valami, ami révén tanulhatunk Vietnamból, ami tanulságos és a ma, illetve a holnap világában is alkalmazható. Csakis így remélheti a nemzet, hogy végre magunk mögött hagyhatjuk a múltat."

Jelentős kötet a témában, különösen a háború politikai oldalának tekintetében, illetve az író személyének okán. Sajnálatos, hogy magyarul nem jelent meg.


Retrospect - The Tragedy and Lessons of Vietnam
Írta: Robert S. McNamara
Vintage Books 1996
520 oldal